فوق روان کننده ای با خاصیت حفظ اسلامپ بالا بر پایه پلیمرهای کربوکسیلاتی چندگانه

مارون پلاست

فوق روان کننده­ای با خاصیت حفظ اسلامپ بالا بر پایه پلیمر‌های کربکسیلاتی چندگانه و منطبق بر استانداردهایASTM C494-16 نوعG و 2930 ایران است. این محصول علاوه بر حفظ کارایی فوق العاده بتن تازه، از قدرت روان‌کنندگی بالایی نیز برخوردار است. خاصیت حفظ اسلامپ بسیار بالای این محصول موجب شده است تا بتوان از این محصول برای ساخت بتن‌های توانمند در شرایط آب و هوایی گرم و همچنین در شرایط بتن‌ریزی با فاصله حمل طولانی استفاده نمود. بر اساس آزمایشات مختلف بر روی سیمان‌های معتبر تولیدی کشور، کاربرد افزودنی Fiteon® Maroun Plast موجب بیش از 80% حفظ اسلامپ بتن به مدت 120 دقیقه می‌گردد.