فوق روان‌کننده با خاصیت حفظ اسلامپ برپایه رزین های طبیعی و سنتتیک میباشد

فیت پلاست مناسب برای هوای گرم

 فوق روان‌کننده با خاصیت حفظ اسلامپ منطبق بر ASTM C494-16 نوع G و برپایه رزین­های طبیعی و سنتتیک میباشد. این محصول به منظور ساخت بتنی با مشخصات مکانیکی و رئولوژی مناسب طراحی شده است و برای طیف وسیعی از بتن‌های عملکردی نرمال قابل کاربرد است. افزایش مقاومت و دوام به همراه بهبود قابل توجه کارایی و پمپ‌پذیری از مشخصه‌های این افزودنی می‌باشد. این محصول برای کلیه کار‌های بتنی نرمال و برای روان‌سازی بتن با نسبت آب به سیمان 38 درصد و بیشتر مناسب می‌باشد. افزودنی Fit Plast H را می‌توان در مراحل مختلف ساختمان و کار‌های بتنی به کار برد.  Fit Plast H علاوه بر این که کارایی بتن را افزایش می‌دهد، تا مدت قابل قبولی کارایی را نیز حفظ می‌نماید و بنابراین این محصول برای افزایش کارایی و بتن‌ریزی در شرایط آب و هوایی گرم ایده‌آل می‌باشد.