محصولی است شیمیایی بر پایه حلال نفتی که برای جداسازی آسان قالب از سطح بتن و حصول یکنواختی در سطح بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد

رها ساز قالب بر پایه حلال نفتی

 Fitlub O محصولی است شیمیایی بر پایه حلال نفتی که برای جداسازی آسان قالب از سطح بتن و حصول یکنواختی در سطح بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول برای استفاده در قالب‌های فلزی و چوبی طراحی گردیده است و با کاهش حباب‌های هوای محبوس بین قالب و سطح بتن باعث ایجاد سطحی یکنواخت می‌گردد. عملکرد این ماده به گونه‌ای است که با ایجاد یک فیلم در سطح قالب و با کاهش چسبندگی سیمان به سطح قالب، عملیات قالب‌برداری را تسهیل می‌نماید.

محصولات مرتبط

پروژه های مرتبط

خدمات مرتبط

مقالات مرتبط