حاوی افزودنی منبسط شونده‌ای است که به منظور پر نمودن حفره‌ها و فضاهای کوچک به کار می‌رود

گروت منبسط شونده سیمانی

 Groutex B حاوی افزودنی منبسط شونده‌ای است که به منظور پر نمودن حفره‌ها و فضاهای کوچک به کار می‌رود. این محصول با آئین نامه C1170 استاندارد ASTM مطابقت دارد و پس از گیرش به مقدار کنترل شده‌ای منبسط می‌شود. بنابراین استفاده از آن برای موارد آب‌بندی، زیر صفحه ستون‌ها و غیره مناسب می‌باشد.