نوعی گروت سیمانی با خاصیت منبسط شوندگی است که به منظور پر نمودن حفره‌ها و فضاهای کوچک از 10 میلیمتر تا 100 میلیمتر به کار می‌رود

گروت منبسط شونده سیمانی پرمقاومت

 Groutex C نوعی گروت سیمانی با خاصیت منبسط شوندگی است که به منظور پر نمودن حفره‌ها و فضاهای کوچک از 10 میلیمتر تا 100 میلیمتر به کار می‌رود. این محصول با آئین نامه C1170 استاندارد ASTM مطابقت دارد و پس از گیرش به مقدار کنترل شده‌ای منبسط می‌شود. این محصوال با اکتساب مقاومت فشاری بالا، برای گروت ریزی تحت بارهای دینامکی پیشنهاد می‌گردد. این گروت ترکیبی است از سیمان پرتلند، فیلرهای خوب دانه‌بندی شده و برخی افزودنی‌های ویژه که استفاده از آن را برای موارد آب‌بندی، زیر صفحه ستون‌ها و غیره مناسب می‌نماید.