ملاتی است دو جزئی که بر پایه رزین‌های پلیمری و مواد سیمانی و پرکننده تولید می‌گردد

ملات ترمیمی پلیمری

 Fitgrout PM ملاتی است دو جزئی که بر پایه رزین‌های پلیمری و مواد سیمانی و پرکننده تولید می‌گردد. از این محصول برای ترمیم سطوح معیوب و متخلخل بتن ناشی از اجرای ناصحیح بتن‌ریزی استفاده می‌گردد. این ملات ترمیمی با بهره‌گیری از رزین پلیمری از قدرت چسبندگی بسیار مناسبی برخوردار بوده و به خوبی با بتن پایه اتصال برقرار می‌کند. همچنین این رزین با خاصیت آبگریزی و کاهش نفوذپذیری ملات از طریق انسداد خلل و فرج و ترک‌های سطحی موجب آب‌بند شدن و افزایش دوام بتن می‌گردد.