محصولی است که برای بتن مسلح و به منظور بتنریزی در شرایط آب و هوایی انجماد طراحی شده است

ضد یخ بتن مسلح

 Fitcold 12 محصولی است که برای بتن مسلح و به منظور بتنریزی در شرایط آب و هوایی انجماد طراحی شده است. از آنجا که بر اساس توصیه ACI 306 بتن پس از دست یابی به مقاومت Kgf/cm2 25، توان مقاومت در برابر یک چرخه ذوب و انجماد را دارد بنابراین این محصول با تسریع در واکنش آبگیری سیمان علاوه بر افرایش دمای بتن موجب تسریع در دستیابی به این مقاومت می‌شود. این محصول دمای انجماد آب را تا 30- درجه سانتیگراد پایین آورده و خطر یخ زدگی و ایجاد تنش های ناشی از انبساط آب را به شدت کاهش می‌دهد. به هر حال باید توجه داشت که فرآیند آبگیری سیمان زمانی که دمای بتن به 5 درجه سانتیگراد برسد، کند می‌شود. بنابراین می‌بایست در مدیریت فرآیند بتن‌ریزی در نظر داشت که قبل از آنکه بتن به دمای 5 درجه سانتیگراد برسد، در برابر یک چرخه ذوب و انجماد مقاوم گردیده باشد.