فوق روان‌کننده بتن و برپایه رزین های طبیعی و سنتتیک می‌باشد که به منظور افزایش کارایی بتن در شرایط آب و هوایی معتدل و خنک طراحی شده است

فیت پلاست مناسب برای هوای معتدل

فوق روان‌کننده بتن منطبق بر ASTM C494-16 نوع E و بر پایه برپایه رزین­های طبیعی و سنتتیک می‌باشد که به منظور افزایش کارایی بتن در شرایط آب و هوایی معتدل و خنک طراحی شده است و برای طیف وسیعی از بتن‌های عملکردی نرمال قابل کاربرد است. کسب رئولوژی مطلوب و کاهش جداشدگی بتن از خواص شاخص این محصول می‌باشد که آ‌ن را محصولی ایده‌آل برای افزایش خاصیت پمپ‌پذیری و کارپذیری در کارگاه می‌نماید. این محصول به تنهایی و بدون کاهش آب اختلاط موجب افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن شده و با ایجاد خاصیت دافعه نسبت به آب و همچنین میان ذرات سیمان و ایجاد مخلوطی همگن، موجب کاهش نفوذپذیری بتن و افزایش دوام بتن می‌شود. بدیهی است که کاهش نسبت آب به سیمان حاصل از افزایش کارایی طی فرآیندی جداگانه موجب بهبود خواص بتن خواهد گردید.