فوق روان کننده با خاصیت ایجاد قوام بالا بر پایه پلیمر‌های کربکسیلاتی چندگانه می‌باشد

پاور پلاست

فوق روان کننده با خاصیت ایجاد قوام بالا منطبق بر ASTM C494-16 نوعG  و بر پایه پلیمر‌های کربکسیلاتی چندگانه می‌باشد. اين محصول به منظور ساخت بتن خودتراکم و کسب خواص مکانيکي و رئولوژی مربوطه طراحي شده است. ویژگی این محصول مقاومت بالا در برابر جداشدگی ذرات و آب انداختگی بوده و لذا بتن ساخته شده با این محصول از قوام بالایی برخوردار می‌باشد. این محصول برای ساخت بتن‌هایی با نسبت آب آزاد به سیمان تا حدود 30 درصد توصیه می‌شود و از آنجا که در نسبت‌های آب به سیمان پایین‌تر معمولا بتن دارای قوام ذاتی است، لذا برخی از خواص این محصول ممکن است غیرضروری باشد. پیشنهاد می‌گردد برای بتن‌هایی با نسبت آب آزاد به سیمان کمتر از 30 درصد از سری محصولات Fiteon® Super Plast استفاده شود.