یک افزودنی پودری بتن می‌باشد که برای کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن در شرایط سخت محیطی کاربرد دارد

دورافیت

این محصول یک ارتقا دهنده دوام و پایایی بتن می‌باشد که با عملکرد چندگانه، باعث آب‌بندی و کاهش نفوذپذیری بسیار مطلوب در بتن می‌گردد. این افزودنی با داشتن پودر پوزولان طبیعی در نقش فیلر باعث کاهش حفرات مویین می‌شود. استفاده از فیلرها باتوجه به آنکه اکثر ماسه­های تولیدی در بسیاری از معادن شن و ماسه فاقد فیلر کافی می‌باشند، در رسیدن به بتنی با حداقل نفوذپذیری، گریزناپذیر می‌باشد. استفاده از این نوع پوزولان باعث کاهش مناسب حجم و اندازه لوله های مویین می‌گردد. پوزولان به کار رفته در این افزودنی در فرآیندی جداگانه با واکنش با محصولات هیدراتاسیون سیمان باعث افزایش مقاومت بتن سخت شده می‌گردد و تراکم بیشتر بتن و کاهش نفوذپذیری بیشتر را به همراه دارد. از سوی دیگر این افزودنی حاوی مواد هیدروفوبیک می‌باشد که با ایجاد خاصیت آبگریزی و ایجاد غشایی با خاصیت دافعه‌ای در لوله‌های مویین مانع ورود آب به آن‌ها می‌گردد و باعث افزایش هر چه بیشتر خاصیت نفوذناپذیری بتن و آب‌بندی آن می‌شود. همچنین این افزودنی کمی دارای خاصیت روان‌کنندگی نیز می‌باشد که باعث توزیع بهتر محصول و تراکم بیشتر بتن تازه می‌گردد.

یک افزودنی پودری بتن می‌باشد که برای کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن در شرایط سخت محیطی، کاهش نفوذ آب و دیگر مواد مضر به بتن و همچنین آب­بندی حجم بتن در استخرها، مخازن بتنی، دیوارهای حائل، فونداسیون‌ها و دیگر کاربردهایی که نیاز به ایزولاسیون و افزایش دوام بتن است‏، مناسب می‌باشد.