محصولی است دو جزیی که از رزین‌ پلیمری آکریلیک بوتادین و مواد پرکننده سیمانی تشکیل شده است

پوشش آب بند کننده دو جزیی

 Fitcoat PM محصولی است دو جزیی که از رزین‌ پلیمری آکریلیک بوتادین و مواد پرکننده سیمانی تشکیل شده است. این محصول پس از ترکیب اجزا، ملاتی انعطاف‌پذیر را تشکیل می‌دهد که بر سطح بتن اعمال می‌گردد. این ملات با ایجاد یک پوشش با نفوذپذیری پایین در سطح بتن، باعث مسدود شدن خلل و فرج و کلیه ترک‌های غیرفعال می‌گردد. از این محصول می‌توان به عنوان لایه اساس و حتی پوشش نهایی برای آب‌بندی سطوح بتنی مخازن آب و استخرها، لوله‌های انتقال آب و کلیه سطوحی که در معرض رطوبت و فشار هیدرو استاتیک قرار دارند، استفاده نمود. همچنین در صورت تمهیدات لازم، از این محصول برای آب‌بندی سطوح منفی نیز می‌توان استفاده نمود.

خدمات مرتبط