محصولی تک جزیی بر پایه رزین پلیمری سنتتیک می باشد

پرایمر پلیمری آب بندی

 Fitcoat Primer محصولی تک جزیی بر پایه رزین پلیمری سنتتیک می باشد که به عنوان پرایمر قبل از اجرای پوشش‌های آب بند کننده Fitcoat PM و یا Fitcoat Waterproof روی سطح بتن اجرا می‌گردد. این محصول از قدرت چسبندگی زیادی به سطوح فلزی و بتنی برخوردار است و با ایجاد یک لایه نازک به عنوان پوشش میانی بین بتن و پوشش نهایی برای افزایش میزان چسبندگی استفاده می شود.

خدمات مرتبط