محصولی است یک جزئی که بر پایه فناوری رزین‌های پلیمری اکریلیک تولید می‌گردد

روکش محافظتی آب‌بند کننده

 Fitcoat Waterproof محصولی است یک جزئی که بر پایه فناوری رزین‌های پلیمری اکریلیک بر اساس استاندارد ASTM C834-14  تولید می‌گردد. این محصول با چسبندگی بالای خود به سطوح بتنی و با ایجاد یک لایه همگن بر روی بتن، پوششی آب‌بند در سطح بتن ایجاد می‌کند. همچنین این رزین کلیه خلل و فرج و ترک‌های سطحی را مسدود نموده و در نتیجه افزایش دوام سازه بتنی را به همراه خواهد داشت. از این محصول می‌توان برای آ‌ب‌بندی انواع سطوح بتنی همانند مخازن ذخیره آب، کانال‌ها و لوله‌های انتقال آب، دیوارهای برشی و حائل و انواع سازه‌های هیدرولیکی که در برابر فرسایش قرار ندارند، استفاده نمود. همچنین از این محصول می‌توان برای محافظت سطوح بتنی در شرایط سخت جوی و محیط‌های مرطوب با املاح خورنده استفاده نمود.

خدمات مرتبط

مقالات مرتبط