یک آب بندکننده سطحی بر پایه ترکیبات کریستال شونده می‌باشد که با ایجاد ترکیبات کریستاله در حفرات مویینه بتن باعث آب بندی دائم بتن می‌گردد

کریستال شونده آب بند کننده بتن

 Fitcrystal یک آب بندکننده سطحی بر پایه ترکیبات کریستال شونده می‌باشد که با ایجاد ترکیبات کریستاله در حفرات مویینه بتن باعث آب بندی دائم بتن می‌گردد. این محصول زمانی که در تماس با سطح بتن قرار می‌گیرد، عوامل فعال آن شروع به نفوذ در منافذ مویین بتن کرده و به سمت آب تا هر عمقی که موجود است مهاجرت می‌کنند تا وارد واکنش شوند. واکنش به نحوی است که محصول کریستال شونده به علت خاصیت آب دوستی(هیدروفیلیک) که دارد با آب و محصول جانبی هیدراتاسیون سیمان واکنش می‌دهد که نتیجه آن تشکیل میلیون‌ها کریستال نامحلول است. این کریستال‌ها لوله‌های مویین، ترک‌ها و منفاذ داخلی بتن را مسدود می‌کنند. تشکیل این ساختار کریستالی تنها با حضور رطوبت اتفاق می‌افتد. این محصول علی رغم آن‌که لوله‌های مویین را مسدود می‌کند، به بتن اجازه تنفس داده و عمل آوری و کسب مقاومت بتن کمک می‌کند. همچنین به دلیل مقاومت بالای این محصول در برابر فشار هیدرواستاتیک مثبت و منفی، مطمئن ترین سیستم آب‌بندی برای محافظت مخازن آب، منهول‌ها، چاله‌های آسانسور، تونل‌ها و ..... می‌باشد.