افزودنی زودگیرکننده پودری قلیایی است که با تسریع در واکنش آبگیری سیمان جهت اجرای عملیات بتن پاششی خشک استفاده میگردد

زودگیر پودری شاتکریت خشک

 Fitax 30Sافزودنی زودگیرکننده پودری قلیایی است که با تسریع در واکنش آبگیری سیمان جهت اجرای عملیات بتن پاششی خشک استفاده می­گردد. این محصول با ایجاد چسبندگی مناسب، مقدار هدر رفت بتن پاششی را کاهش داده و با کاهش شدید زمان گیرش، بتن در کوتاه مدت مقاومت بالایی کسب می‌کند.