نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران فرودگاه مهرآباد

ترمیم کف‌سازی اپرون آشیانه 707-747 فرودگاه مهرآباد

ترمیم کف‌سازی اپرون آشیانه فرودگاه مهرآباد به مساحت 26000 متر مربع با روش Partial depth با استفاده از بتن خودتراکم کم سیمان